The International Maew Boran Association

คำโบราณได้บันทึกไว้ กายดำคอสุดท้อง               ขาขนเลเอียดเฮย ตาดั่งศรีบวบกล               ดอกแย้ม โกนจาพนนิพนธ์              นามกล่าว ไว้นา ปากแลหางเรียวแฉล้ม       ทอดเท้าคือสิงห์

แมววิเชียรมาศ

ลักษณะของแมวโกษจานั้นมีสำที่ดำสนิทคนเลยกลัวว่าเป็นแมวผี ตามที่เล่าต่อก่อนมา คิดผิดว่าเป็น แมวนิลรัตน์ เพราะว่ามีลักษณะที่คล้ายกันมาก แต่ไม่ใช่เป็นแมวคนละชนิดกัน และสามารถที่จะพบอยู่ทั่วไปได้  เป็นแมวที่หาได้ไม่ยาก ซึ่งในประเทศไทยเรานั้นมีฟาร์มเลี้ยงแมวชนิดนี้อยู่  เพื่อจะได้เป็นแมวพันธุ์แท้และสมบูรณ์  และทางต่างประเทศเองก็นิยมที่จะเลี้ยงแมวชนิดอยู่  เพราะว่ามีลักษระที่สีดำสวยงาม 
แมวโกญจา เป็นแมวที่บ้านไม่ค่อยนิยมเลี้ยงมากนักแต่ว่าเป็นแมวไทยโบราณเช่นกัน  ชื่อว่าแมว โกญจา หรือบางคนพิมพ์ว่า  โกนจา ที่ถูกควรเป็น โกญจา เนื่องจากแมวเป็นสีดำทั้งหมดเลยเรียกว่า จึงเรียกว่าแมว  “ดำปลอด” แมวโกญจานี้มีตั้งแต่โบราณ และตามตำราโบราณนั้นเลี้ยงไว้มีคุณ หากใครได้เลี้ยงแล้วจะเชื่อว่า นำโชคลาภมาให้ แต่เนื่องจากแมวโกญจานั้นเป็นสีดำปัจจุบันไม่นิยมเลี้ยงเพราะว่า  คนไม่ไม่นิยมเลี้ยงแมวสีดำ  หรือว่าแมวผีไป แมวชนิดนี้ในปัจจุบันนั้นเป็นแมวที่หาได้ง่ายและมีอยู่ทั่วไป             ลักษณะของแมวโกญจานั้น  เป็นแมวสีดำทั้งตัว  ไม่มีสีอื่นเจอป่นเลย  บางคนเรียกแมวดำมงคล  ตาเป็นสีเหลืองอำพัน มีหูที่ชี้ตั้งชันหัวไม่ใหญ่มาก ขนเส้นเล็กละเอียดนุ่มและเรียบตรงทั้งลำตัว มีปากเรียวแหลม ปลายแหลมชี้ตรง โคนหางใหญ่และค่อยๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว ลักษณะท่าทาง สง่าเหมือนสิงโต เป็นที่น่าเกรงขามแมวโกญจาดูตามความหมายแล้วแปลว่านกกระเรียน อีกอย่างหนึ่งแปลว่า เสียงดังกึกก้องกังวาลเวลาร้องขน 
สีขน
สีขน
สีตา
การเปรียบเทียบ
หมึกดำ
(Photo by Pedro Moura Pinheiro)
ดอกบวบแรกแย้ม
(Photo by Jack1981)
สิงห์
(Drawing by Pratya Tonnapalin)
พลอยนิล
(Photo by SBT gems)

แมวโกญจา