The International Maew Boran Association

แมววิเชียรมาศ

แมวโคราช หรือ แมวสีสวาด ที่คนไทยเรียกว่า แมวมาเลศ หรือ แมวดอกเลา ที่เรียกว่าแมวโคราชเพราะเรียก เรียกตามถิ่นกำเนิด คือพบที่อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมาลักษณะของแมวสีสวาด  ดั้งนั้นแมวโคราชจึงมีชื่อเรียกมากกว่าแมวสายพันธุ์อื่นๆ คือ มีชื่อเรียกกันถึง 5 ชื่อ ดังนี้


1 แมวโคราช
2. แมวสีสวาด
3. แมวมาเลศ
4. แมวดอกเลา
5. แมวสีเทา  


     ลักษณะของแมวโคราช แมวโคราชเป็นพันธุ์แท้นั้นจะมีสีสวาดออกเทาเงิน (สีสวาด คือ เม็ดพืชที่เป็นสีเทา อีกความหมายหนึ่งคือ ความรัก) เส้นขนสั้นถึงยาวปานกลาง เป็นเงามันเหลื่อม ถ้าถูกแดดจะออกประกายเข้มสีเทาเงินออกดอกเลา และเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เกิดจนตาย ถ้ามีสีอื่นปะปนน่าจะไม่ใช่พันธุ์แท้ รูปร่างของแมวโคราชจะมีขนาดปานกลาง ลำตัวแข็งแรงค่อนข้างกลมกว่าแมวชนิดอื่น โครงกระดูกแข็งแรง หลังโค้ง ขาได้ส่วนกับลำตัว เท้าเป็นรูปไข่ หางยาวปานกลาง ถึงยาวมา โคนหางใหญ่ แล้วค่อยเรียวกลมจนสุดปลายหาง รูปศีรษะเมื่อดูจากด้านหน้าตัวผู้หน้าผากจะมีรอยหยัก กรามใหญ่และแข็งแรง ซึ่งทำให้มองเห็นเป็นรูปหัวใจอย่างเด่นชัด หูใหญ่ตั้งสูงเด่น ดวงตาใหญ่ และเบิกกว้างเป็นประกายแวววาว สีของตาเมื่อเป็นลูกแมวจะเป็นสีฟ้า ครั้นโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดหรือสีเหลืองอมเขียว


         ความเชื่อเกี่ยวกับแมวโคราช แมวโคราชเป็นแมวแห่งโชคลาภ ผูกพันกับคนไทยมานาน สีขนเป็นสีสวาออกเทาเงิน หมายถึงสีของเงินและโชคลาภ เป็นแมวที่ใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝน เมื่อเจอฤดูการแห้งแล้ง เชื่อกันว่าสีขนคล้ายสีของเมฆอันเป็นที่มาของฝน ซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชาวไร่ ชาวนา ตามที่เป็นสีเขียวหรือเหลืองอำพันนั้นเปรียบเสมือนความเขียวขจีของกล้าข้าวในนา แมวโคราชจัดเป็นแมวที่มีลักษณะที่ดี เป็นแมวที่ให้คุณแก่ผู้เลี้ยงดู ดังคำโบราณกล่าวไว้ว่า 'ใครพบเร่งให้อุปถัมภ์ แมวนั้นจักนำซึ่งสุขสวัสดิ์มงคล' และจากตำราดูลักษณะแมวดีในสมุดข่อยโบราณหอสมุดแห่งชาติ


     แมวสีสวาดแพร่หลายไปสู่ต่างประเทศเริ่มแรกโดย นางยีน จอห์นสัน (Mrs. Jean Johnson) ได้ติดตามสามีที่มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ และได้นำแมวสีสวาทกลับไปเลี้ยงที่รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2502 ต่อมาได้แพร่หลายไปทั่ว จนถึงอังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้ ถึงกับมีการตั้งสมาคมผู้ที่นิยมแมวโคราชขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพ.ศ. 2508


ทั้งนี้ แมวโคราชได้ถูกนำไปเลี้ยงในสหรัฐอเมริกาโดย Cedar Glen Cattery ในรัฐโอเรกอน โดยได้รับมาจากพี่น้องชื่อ นารา (Nara) และ ดารา (Darra) ในวันที่ 12 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ.2502) ประมาณเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2509 นักผสมพันธุ์แมวโคราชและแมวไทย (วิเชียรมาศ) ชาวรัฐแมรีแลนด์ ได้นำแมวโคราชประกวดในงานประจำปีและ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นที่รู้จัก  


ท้องฟ้าครึ้ม
(Photo by Miles Goodhew - Flickr)
สีตา
สีขน
สีขน
สีของปลายขน
หยดน้ำบนใบบัว
(Photo by Rhys Ormond  - Flickr)
เม็ดสีสวาด
(Photo by Bob Peterson - Flickr)
หญ้าไม้กวาด
(Photo by TIMBA)

แมวสีสวาด (โคราช )