The International Maew Boran Association

     ในตะวันตกสายพันธุ์ตองกินีส ถูกสร้างขึ้นโดยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวอเมริกันวิเชียรมาศและอเมริกันเบอร์มีส ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์ต้นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแมวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งแมวไทยจะมีทั้งสีเข้มสีอ่อน ไม่ว่าจะเป็นแมวไทยเบอร์มีสหรือแมววิเชียรมาศ อาจจะเป็นแมวสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในประเทศไทย แมวสายพันธุ์นี้จะมีสีอ่อนกว่าแมวเบอร์มีส และมีแต้มเข้มเหมือนแมววิเชียรมาศ มีตาสีฟ้า หรือ ฟ้าอมเขียว ซึ่งแตกต่างจากแมวเบอร์มีสจะมีสีตาเหลืองจัด มีสีขนและแต้มสีเข้มมากๆตามอุณหภูมิของแต่ละประเทศ

แมวท็องกินิส